خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Cyclosporin (Sandimmune) Level تومان 30576 تومان مشاهده سفارش
Carbamazepine Level داروی ضد صرع تومان 31640 تومان مشاهده سفارش
Citalopram تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Clomethiazole تومان 60000 تومان مشاهده سفارش


iso 9001