خانه درباره ما اخبار گالری عکس تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد بین المللی نام آزمایش مورد استفاده بیماری قیمت سفارش
Cyclosporin (Sandimmune) Level 30576 تومان سفارش
Carbamazepine Level داروی ضد صرع 31640 تومان سفارش
Citalopram 60000 تومان سفارش
Clomethiazole 60000 تومان سفارش