خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Everolimus (Certican) Level تومان 66890 تومان مشاهده سفارش
Ethosuximide Level داروی ضد صرع تومان 38612 تومان مشاهده سفارش


iso 9001