خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Succinylacetone (Urine) تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Succinylacetone (Serum) تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Serum Cystine تومان 0 تومان مشاهده سفارش
Sirolimus (Rapamycine) Level تومان 66890 تومان مشاهده سفارش
Sertraline تومان 60000 تومان مشاهده سفارش


iso 9001