خانه درباره ما اخبار گالری عکس تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد بین المللی نام آزمایش مورد استفاده بیماری قیمت سفارش
Succinylacetone (Urine) 72000 تومان سفارش
Succinylacetone (Serum) 72000 تومان سفارش
Serum Cystine 0 تومان سفارش
Sirolimus (Rapamycine) Level 66890 تومان سفارش
Sertraline 60000 تومان سفارش