خانه درباره ما اخبار گالری عکس تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد بین المللی نام آزمایش مورد استفاده بیماری قیمت سفارش
Tacrolimus (FK) Level 30576 تومان سفارش
Topiramate Level داروی ضد صرع 65000 تومان سفارش
Tranylcypromine 60000 تومان سفارش
Trazodone 60000 تومان سفارش