خانه درباره ما اخبار گالری عکس تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد بین المللی نام آزمایش مورد استفاده بیماری قیمت سفارش
Urine Organic Acid غربالگری و تشخیص بیماریهای متابولیک ارثی بیماریهای متابولیک ارثی 150000 تومان سفارش
Urine Cystine 72000 تومان سفارش
Urine 24h Cystine 0 تومان سفارش