خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Urine Organic Acid غربالگری و تشخیص بیماریهای متابولیک ارثی تومان 150000 تومان مشاهده سفارش
Urine Cystine تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Urine 24h Cystine تومان 0 تومان مشاهده سفارش


iso 9001