خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6
استخدام

لطفا برای استخدام به آزمایشگاه مراجعه فرمایید و پس از تکمیل فرم تقاضای کار منتظر تماس مدیریت آزمایشگاه باشید.
در حال حاضر آزمایشگاه به نیروی مجرب زیر نیاز دارد:
- نمونه گیر (نمونه گیری نوزاد)
- کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی