خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6
ضرورت اندازه گیری ویتامین D

ویتامین D در بدن در جذب روده ای و تنظیم همئوستاز کلسیم نقش دارد. سطح فیزیولوژیک این ویتامین از طریق رژیم غذایی و عمدتا از طریق بیوسنتز 7Dehydrocholestrol به وسیله اشعه UV نور خورشید از راه پوست تامین می شود.