خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6
دامنه کاری آزمایشگاه

خدمات ارائه شده توسط این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:


·         اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون، ادرار و مایعات بدن

·         شمارش و بررسی مورفولوژی سلولهای خونی

·         بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی ادرار و سایر مایعات بدن

·         بررسی و تشخیص عوامل میکروبی و انگلی

·         انجام آزمایشات تخصصی ایمونولوژی و سرولوژی

·         انجام آزمایشات تخصصی هورمون شناسی

·         غربالگری پیش از تولد سندروم داون

·         اندازه گیری سطوح دارویی، ویتامین ها و سموم به روش های پیشرفته HPLC و LC-MS/MS

·         غربالگری و تشخیص بیماری های متابولیک ارثی به روش پیشرفته LC-MS/MS