خانه درباره ما اخبار گالری عکس تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد بین المللی نام آزمایش مورد استفاده بیماری قیمت سفارش
Levetiracetam (Keppra,Levebel) Level داروی ضد صرع صرع 65000 تومان سفارش
Lamotrigine Level داروی ضد صرع 56600 تومان سفارش
Lacosamide داروی ضد صرع 60000 تومان سفارش