خانه درباره ما اخبار گالری عکس تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد بین المللی نام آزمایش مورد استفاده بیماری قیمت سفارش
Phenytoin Level داروی ضد صرع 25220 تومان سفارش
Phenobarbital Level داروی ضد صرع 30870 تومان سفارش
Primidone Level داروی ضد صرع 38612 تومان سفارش
Paroxetine 60000 تومان سفارش
Perampanel داروی ضد صرع 60000 تومان سفارش
Pregabaline داروی ضد صرع 60000 تومان سفارش