خانه درباره ما اخبار گالری عکس تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد بین المللی نام آزمایش مورد استفاده بیماری قیمت سفارش
Methotrexate (MTX) 65000 تومان سفارش
801260 Metabolic Panel غربالگری و تشخیص بیماریهای متابولیک ارثی بیماریهای متابولیک ارثی 135000 تومان سفارش
Methylmalonic Acid (MMA) Urine 72000 تومان سفارش
Methylmalonic Acid (MMA) Serum 72000 تومان سفارش
Mycophenolic acid (Cellcept) Level 0 تومان سفارش
Mianserine 60000 تومان سفارش
Milnacipran 60000 تومان سفارش
Mirtazapine 60000 تومان سفارش
Moclobemide 60000 تومان سفارش